Share to your friends.

Akira (1988) Full Movie

Akira
7.9/10 by 16.468 users

A secret military project endangers Neo-Tokyo when it turns a biker gang member into a rampaging psychic psychopath that only two teenagers and a group of psychics can stop.

Mitsuo Iwata
Shôtarô Kaneda (voice)
Nozomu Sasaki
Tetsuo Shima (voice)
Mami Koyama
Kei (voice)
Tesshou Genda
Ryûsaku (voice)
Hiroshi Ohtake
Nezu (voice)
Kōichi Kitamura
Priestess Miyako, Council A (voice)
Yuriko Fuchizaki
Kaori (voice)
Masaaki Ōkura
Yamagata (voice)
Takeshi Kusao
Kai (voice)
Kazuhiro Kamifuji
Masaru (No. 27) (voice)
Tatsuhiko Nakamura
Takashi (No. 26) (voice)
Fukue Itô
Kiyoko (No. 25) (voice)
Katsuhiro Otomo
Screenplay
Katsuhiro Otomo
Director
Izo Hashimoto
Screenplay
Haruyo Kanesaku
Producer
Shunzo Kato
Producer
Yutaka Maseba
Producer
Hiroe Tsukamoto
Producer
Shoji Yamashiro
Original Music Composer
Katsuji Misawa
Director of Photography
Kazuo Ebisawa
Production Design
Yuji Ikehata
Production Design
Koji Ono
Production Design
Keiji Muraki
Sound Designer
Hiruhiko Ono
Music Editor
Hirotsugu Kawasaki
Key Animation
Satoshi Urushihara
Key Animation
James Yosuke Kobayashi
Executive Producer
Sawako Noma
Executive Producer
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters

High-Speed Downloads

  • mediafire Kb/s DOWNLOAD
  • mega Kb/s DOWNLOAD
  • dailymotion Kb/s DOWNLOAD
  • vk Kb/s DOWNLOAD
  • youtube Kb/s DOWNLOAD
  • openload Kb/s DOWNLOAD
  • google Kb/s DOWNLOAD